- Oto zwycięskie wojska radzieckie wracają spod Berlina na paradę zwycięstwa w Moskwie.
Nagle po drodze słychać wybuchy i strzelaninę.
- Czyżby to już strzelano na wiwat?
- Nie, to 6 Armia w dalszym ciągu próbuje zdobyć Wrocław...

D. Baltermanc

NABÓR DO FB


(c) GRH Festung Breslau 2005


ostatnia aktualizacja: 12.12.2015
zaktualizowano działy:
- galerie
- wydarzenia
- statut


ostatnia aktualizacja: 10.08.2016
zaktualizowano działy:
- galerie
- wydarzenia
- kalendarium
- członkowie